De rekenkamer Den Haag
onderzoekt hoe het
gemeentebestuur
functioneert

Onderzoeken

De onderzoeken van de rekenkamer zijn aanvullend op de informatie die de gemeenteraad van het college ontvangt om haar taken te kunnen uitoefenen. De gemeenteraad kan met de onafhankelijke rapporten van de rekenkamer het college opdragen verbeteringen door te voeren.