Verbonden partijen

Onderzoek

‘Moeite met afstand’, onderzoek naar verbonden partijen


Status:
Afgerond

De rekenkamer heeft in het onderzoek naar verbonden partijen gekeken in hoeverre het college en de raad sturen op de doelrealisatie en beheersing van de risico’s van deelname aan verbonden partijen.

Verbonden partijen zijn privaatrechtelijke of publiekrechtelijke organisaties waarin de gemeente een bestuurlijk én een financieel belang heeft. Het onderzoek is uitgevoerd door middel van een inventarisatie van alle verbonden partijen, documentstudie, interviews met verschillende betrokken actoren en een gedetailleerde analyse van vijf specifieke verbonden partijen.

Tijdlijn

 • 24 augustus 2017

  Brief opvolging raadsbesluit verbonden partijen

  De rekenkamer is nagegaan in hoeverre opvolging is gegeven aan het raadsbesluit verbonden partijen.

  In januari 2016 publiceerde de rekenkamer het onderzoeksrapport ‘Moeite met afstand’ over de sturing door het college en de raad op de doelrealisatie en beheersing van risico’s van deelname aan verbonden partijen. De raad heeft in februari 2016 hierover een raadsbesluit genomen. De rekenkamer is naar aanleiding van het beleidskader Verbonden partijen 2017 en de tweede jaarlijkse rapportage verbonden partijen die in juni 2017 naar de raad zijn gezonden nagegaan in hoeverre opvolging is gegeven aan het raadsbesluit.

  In onderstaande brief beschrijven wij per onderdeel van het raadsbesluit hoe het college hieraan opvolging geeft en waar de rekenkamer nog punten voor verbetering ziet.

  Opvolging raadsbesluit Moeite met afstand

 • 7 januari 2016

 • 7 april 2015

  Selectie onderzoek Verbonden Partijen bekend

  Op 7 april 2015 bood de rekenkamer het ‘Onderzoeksplan Verbonden Partijen verdiepende fase’ aan de voorzitter van de commissie Bestuur aan.

  Dit onderzoeksplan is opgesteld mede naar aanleiding van de werkbespreking met de raad op 12 februari 2015 over de verdiepende fase van ons onderzoek naar Verbonden Partijen. Het onderzoeksplan richt zich op de verdiepende fase van het onderzoek, waarin de aansturing van vijf verbonden partijen in de praktijk nader wordt onderzocht. In het onderzoeksplan is onderbouwd welke verbonden partijen in het onderzoek betrokken worden. Het onderzoeksplan Verbonden Partijen kunt u hier downloaden.

  Onderzoeksplan Verbonden Partijen

Onderzoekers

Mirjam Swarte

Secretaris rekenkamer (tot 16 maart)

Arjan Wiggers

Secretaris rekenkamer (vanaf 16 maart)

Rutger Smit

Onderzoeker

Thijs Bosma

Onderzoeker

Leonie van der Plas

Junior onderzoeker

Evert Wolters

Extern onderzoeker (Necker van Naem)