De rekenkamer Den Haag
beoordeelt hoe het
gemeentebestuur
functioneert

Vergrootglas op effen achtergrond

Brief Wet versterking decentrale rekenkamers

Publicatie uitkomsten onderzoek betaalbare woningbouw

Publicatie onderzoek Lokaal Initiatievenfonds voor Schone Energie

Informatieprotocol onderzoeken Rekenkamer

Rekenkamer start onderzoek naar subsidies voor welzijnswerk

Jaarverslag 2021 en Jaarplan 2022

Publicatie onderzoek aanpak vervuiling openbare ruimte ‘Schoon op papier!’

Publicatie brieven toezicht gemeentelijke accountantsdienst

Aankondiging kortlopend onderzoek revolverend fonds LISE

Filmpje technische toelichting over stijging kosten voor de jeugdzorg

Rekenkamer start onderzoek naar bewonersparticipatie in de energietransitie