De rekenkamer Den Haag
beoordeelt hoe het
gemeentebestuur
functioneert

Burgerberaad Den Haag. Foto Jurriaan Brobbel

Jaarverslag 2022 en jaarplan 2023

Vergrootglas op effen achtergrond

Brief rekenkamertoezicht gemeentelijke accountantsdiensten

Brief Wet versterking decentrale rekenkamers

Publicatie uitkomsten onderzoek betaalbare woningbouw

Publicatie onderzoek Lokaal Initiatievenfonds voor Schone Energie

Informatieprotocol onderzoeken Rekenkamer

Rekenkamer start onderzoek naar subsidies voor welzijnswerk

Jaarverslag 2021 en Jaarplan 2022

Publicatie onderzoek aanpak vervuiling openbare ruimte ‘Schoon op papier!’

Publicatie brieven toezicht gemeentelijke accountantsdienst

Aankondiging kortlopend onderzoek revolverend fonds LISE