De rekenkamer Den Haag bestaat uit drie leden die onafhankelijk zijn van het gemeentebestuur. De leden van de Rekenkamer Den Haag worden ondersteund door een ambtelijke staf.

Manus Twisk, voorzitter

Manus Twisk heeft bijna dertig jaar ervaring in de publieke sector op het gebied van financiën, control en bedrijfsvoering. Naast zijn voorzitterschap was hij tot september 2023 voor de gemeente Lansingerland werkzaam als Adviseur Financiën. Eerder vervulde hij diverse functies bij het ministerie van Financiën en de gemeenten Rotterdam en Amsterdam en was hij secretaris van de Colleges Financieel Toezicht op Curaçao, Sint Maarten, Aruba en BES-eilanden.

Robert-Jaap Voorn

Robert-Jaap (1971) is sinds 1 juli 2020 lid van de rekenkamer. Hij is per 1 januari 2024 directeur Wegverkeersmanagement bij Rijkswaterstaat en daarmee verantwoordelijk voor de afwikkeling van het verkeer over het wegennet dat Rijkswaterstaat in beheer heeft. Tot 2024 was Robert-Jaap partner bij advies- en onderzoeksbureau Andersson Elffers Felix (AEF). Hij hield zich vanuit AEF binnen het brede publieke domein bezig met het uitvoeren van doorlichtingen en evaluaties en was vooral werkzaam op het domein van ruimtelijke investeringen. Robert-Jaap studeerde Economie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en deed een tweede master in General Management aan Nyenrode Business Universiteit. Hij werkte eerder bij KPMG en Boer & Croon.

Willemien Roenhorst

Willemien Roenhorst (1978) is sinds 1 januari 2024 lid van de rekenkamer. Zij studeerde geschiedenis aan de Rijksuniversiteit Groningen en behaalde een tweede master in kwaliteitsmanagement bij SUAS. Willemien is senior adviseur kwaliteitsbewaking bij de Algemene Rekenkamer. Vanuit die functie is zij onder meer verantwoordelijk voor het monitoren en evalueren van het kwaliteitsmanagementsysteem en de kwaliteit van de onderzoeksproducten- en processen. Eerder heeft zij als senior onderzoeker en projectleider bij de Algemene Rekenkamer onderzoek gedaan naar uiteenlopende onderwerpen, zowel op het gebied van beleid als bedrijfsvoering. Willemien heeft door haar opleiding en ervaring veel kennis van onderzoeksmethoden en -kwaliteit en de internationale principes en standaarden voor rekenkamers.

Foto’s Martijn Beekman