De rekenkamer Den Haag
onderzoekt hoe het
gemeentebestuur
functioneert

De rekenkamer Den Haag bestaat uit drie leden die onafhankelijk zijn van het gemeentebestuur. De leden van de Rekenkamer Den Haag worden ondersteund door een ambtelijke staf.

Manus Twisk, voorzitter

Manus Twisk heeft bijna dertig jaar ervaring in de publieke sector op het gebied van financiën, control en bedrijfsvoering. Naast zijn voorzitterschap was hij tot september 2023 voor de gemeente Lansingerland werkzaam als Adviseur Financiën. Eerder vervulde hij diverse functies bij het ministerie van Financiën en de gemeenten Rotterdam en Amsterdam en was hij secretaris van de Colleges Financieel Toezicht op Curaçao, Sint Maarten, Aruba en BES-eilanden.

Pauline Reeuwijk, plaatsvervangend voorzitter

Pauline Reeuwijk (1960) is sociaal psycholoog en sinds 1998 werkzaam bij de Algemene Rekenkamer. Eerder is zij werkzaam geweest bij het Wetenschappelijk Onderzoek en Documentatie Centrum (WODC) van het Ministerie van Veiligheid en Justitie en bij de voorloper van het UWV, het GAK. Vanuit die functies heeft zij vele onderzoeken uitgevoerd op het gebied van slachtofferzorg, sociale zekerheid, toezicht en verantwoording. Op dit moment is zij expert onderzoeker en programmacoördinator Energietransitie bij de Algemene Rekenkamer.

Robert-Jaap Voorn

Robert-Jaap (1971) is sinds 1 juli 2020 lid van de rekenkamer. Hij is partner bij advies- en onderzoeksbureau Andersson Elffers Felix (AEF). Het accent van zijn werk ligt op het domein van ruimtelijke investeringen. Daarnaast houdt hij zich voor AEF binnen het brede publieke domein bezig met het uitvoeren van doorlichtingen en evaluaties, zowel beleidsinhoudelijk als organisatorisch. Robert-Jaap studeerde Economie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en deed een tweede master in General Management aan Nyenrode Business Universiteit. Hij werkte eerder bij KPMG en Boer & Croon.