De rekenkamer Den Haag
beoordeelt hoe het
gemeentebestuur
functioneert

Taken

De rekenkamer beoordeelt hoe het gemeentebestuur functioneert.

Wie zijn wij?

De rekenkamer Den Haag bestaat uit drie leden die onafhankelijk zijn van het gemeentebestuur.

Onderzoeken

De rekenkamer onderzoekt de doelmatigheid, de doeltreffendheid en de rechtmatigheid van het door het gemeentebestuur gevoerde bestuur.

De Rekenkamer Den Haag heeft een brief gepubliceerd over de Wet versterking decentrale rekenkamers en de betekenis daarvan voor de gemeente Den Haag. https://www.rekenkamerdenhaag.nl/brief-versterking-decentrale-rekenkamers/

Wat doet de rekenkamer precies? Dat is meer dan alleen maar rekenen! Deze animatie van de @NVRRNL legt dit helder uit: https://vimeo.com/789021627

De Rekenkamer Den Haag gaat onderzoeken in hoeverre de gemeente stuurt op het bereiken van haar doelen voor welzijnswerk. Bekijk voor meer informatie de opzet van dit onderzoek op onze website: https://www.rekenkamerdenhaag.nl/onderzoeken/subsidies-voor-welzijnswerk/

Load More