De rekenkamer Den Haag
onderzoekt hoe het
gemeentebestuur
functioneert

Taken

De rekenkamer onderzoekt hoe het gemeentebestuur functioneert.

Wie zijn wij?

De rekenkamer Den Haag bestaat uit drie leden die onafhankelijk zijn van het gemeentebestuur.

Onderzoeken

De rekenkamer onderzoekt de doelmatigheid, de doeltreffendheid en de rechtmatigheid van het door het gemeentebestuur gevoerde bestuur.