De rekenkamer Den Haag
beoordeelt hoe het
gemeentebestuur
functioneert

Taken

De rekenkamer beoordeelt hoe het gemeentebestuur functioneert.

Wie zijn wij?

De rekenkamer Den Haag bestaat uit drie leden die onafhankelijk zijn van het gemeentebestuur.

Onderzoeken

De rekenkamer onderzoekt de doelmatigheid, de doeltreffendheid en de rechtmatigheid van het door het gemeentebestuur gevoerde bestuur.

De rekenkamers van de G4-gemeenten hebben een gezamenlijke brief voor de gemeenteraden opgesteld, waarin is weergegeven hoe de G4-gemeenten omgaan met geheimhouding, zie hiervoor onze website:
https://www.rekenkamerdenhaag.nl/publicatie-g4-brieven-over-geheimhouding/

Explainer video ‘Openheid over geheimhouding’ - Gisteren hebben wij ons rapport ‘Openheid over geheimhouding’ gepubliceerd. Benieuwd naar onze bevindingen aan de @GemeenteDenHaag? In onderstaande explainer video worden die toegelicht: https://youtu.be/BF9_dEnmtg0

Vandaag heeft de Rekenkamer Den Haag het onderzoek ‘Openheid over geheimhouding’ gepubliceerd. Zie onze website voor het onderzoek en de explainer video: https://www.rekenkamerdenhaag.nl/publicatie-onderzoek-naar-geheimhouding-openheid-over-geheimhouding/ #gemeentedenhaag #raad070

Load More...