De rekenkamer Den Haag
beoordeelt hoe het
gemeentebestuur
functioneert

Taken

De rekenkamer beoordeelt hoe het gemeentebestuur functioneert.

Wie zijn wij?

De rekenkamer Den Haag bestaat uit drie leden die onafhankelijk zijn van het gemeentebestuur.

Onderzoeken

De rekenkamer onderzoekt de doelmatigheid, de doeltreffendheid en de rechtmatigheid van het door het gemeentebestuur gevoerde bestuur.

De Rekenkamer Den Haag gaat onderzoeken in hoeverre de gemeente stuurt op het bereiken van haar doelen voor welzijnswerk. Bekijk voor meer informatie de opzet van dit onderzoek op onze website: https://www.rekenkamerdenhaag.nl/onderzoeken/subsidies-voor-welzijnswerk/

Gemeente stuurt te weinig op voorkomen vervuiling van de openbare ruimte. Bekijk de uitkomsten van het onderzoek van de Rekenkamer Den Haag op https://www.rekenkamerdenhaag.nl/publicatie-onderzoek-aanpak-vervuiling-openbare-ruimte-schoon-op-papier/ Of bekijk onderstaande explainervideo https://www.youtube.com/watch?v=JvsR3isRe8s

De gemeenteraad van Den Haag heeft weinig zicht op de kostenontwikkeling en resultaten van jeugdzorg. Bekijk de uitkomsten van het onderzoek van de Rekenkamer Den Haag op https://www.rekenkamerdenhaag.nl/onderzoeken/zorgen-voor-de-jeugd-onderzoek-naar-de-kostenstijgingen-in-de-jeugdzorg-en-informatievoorziening-hierover-aan-de-raad/ of bekijk in 2 ½ minuut in deze video https://youtu.be/-ZloUERe8p8 #raad070

Load More