De rekenkamer Den Haag
beoordeelt hoe het
gemeentebestuur
functioneert

Taken

De rekenkamer beoordeelt hoe het gemeentebestuur functioneert.

Wie zijn wij?

De rekenkamer Den Haag bestaat uit drie leden die onafhankelijk zijn van het gemeentebestuur.

Onderzoeken

De rekenkamer onderzoekt de doelmatigheid, de doeltreffendheid en de rechtmatigheid van het door het gemeentebestuur gevoerde bestuur.

Gemeente stuurt onvoldoende op doeltreffende begeleiding van jongeren naar werk of school. Bekijk de uitkomsten van het onderzoek van de Rekenkamer Den Haag op https://www.rekenkamerdenhaag.nl/onderzoeken/participatiewet-jongeren/ of in 4 minuten in deze video https://www.youtube.com/watch?v=q1vLd2v7dRQ

De rekenkamer Den Haag heeft naar aanleiding van de motie ‘Rekenkamer betrekken bij tunnelplan Scheveningen Bad' een brief voor de raad opgesteld over de risico’s bij de realisatie van de ongelijkvloerse kruising Zwolsestraat - Gevers Deynootweg. https://bit.ly/3gzpkMq
#raad070

De rekenkamers van de G4-gemeenten hebben een gezamenlijke brief voor de gemeenteraden opgesteld, waarin is weergegeven hoe de G4-gemeenten omgaan met geheimhouding, zie hiervoor onze website:
https://www.rekenkamerdenhaag.nl/publicatie-g4-brieven-over-geheimhouding/

Load More...