De rekenkamer Den Haag
beoordeelt hoe het
gemeentebestuur
functioneert

Taken

De rekenkamer beoordeelt hoe het gemeentebestuur functioneert.

Wie zijn wij?

De rekenkamer Den Haag bestaat uit drie leden die onafhankelijk zijn van het gemeentebestuur.

Onderzoeken

De rekenkamer onderzoekt de doelmatigheid, de doeltreffendheid en de rechtmatigheid van het door het gemeentebestuur gevoerde bestuur.

Vandaag heeft @RekenkamerDH de Handreiking revolverende fondsen gepubliceerd. Deze handreiking kan de gemeenteraad gebruiken wanneer het college voorstellen voorlegt voor het opzetten van een revolverend fonds. Voor meer informatie, zie: http://bit.do/handreikingrf.

De @RekenkamerDH heeft een brief gepubliceerd over twee verkenningen die we in de afgelopen maanden hebben uitgevoerd naar de gevolgen van de #coronacrisis voor het gemeentebestuur
https://ap.lc/7vXqr

Vanavond in de #raad070 na een mooie periode van 6 jr. afscheid van Wicher Schönau als lid van de @RekenkamerDH, de benoeming van Pauline Reeuwijk als lid en Robert-Jaap Voorn als nieuw lid van de @RekenkamerDH https://bit.ly/3g6PwKw

Load More...