De rekenkamer Den Haag
onderzoekt hoe het
gemeentebestuur
functioneert

Elke bestuurslaag is bij wet verplicht een onafhankelijke toezichthouder in te stellen: de rekenkamer. Voor het Rijk is dat al 200 jaar de Algemene Rekenkamer, bij de provincies zijn dat Provinciale Rekenkamers zoals de Randstedelijke Rekenkamer voor de provincies Noord- en Zuid-Holland, Utrecht en Flevoland.

Bij de grotere gemeenten bestaan sinds 2006 rekenkamers, de Rekenkamer Den Haag is in 2008 ingesteld. Rekenkamer Den Haag werkt in G4 verband nauw samen met de rekenkamers van Amsterdam, Rotterdam en Utrecht.

Rekenkamer Den Haag
De leden van de rekenkamer oordelen over het handelen van het gemeentebestuur. Ze doen onderzoek en rapporteren de resultaten aan de gemeenteraad. De rekenkamer beslist zelf over haar onderzoeksprogramma maar luistert daarbij heel scherp naar de wensen van de gemeenteraad. De rekenkamer van de gemeente Den Haag bestaat uit drie leden. Zij zijn onafhankelijk en maken geen deel uit van het gemeentebestuur. De staf ondersteunt de leden bij hun taken.

Taak
De rekenkamer onderzoekt of het handelen van het gemeentebestuur:

  • voor de burgers oplevert wat bedoeld is (doeltreffendheid);
  • met minder kosten hetzelfde op kan leveren (doelmatigheid);
  • voldoet aan de wet en andere regels (rechtmatigheid).

Doel
De rekenkamer versterkt met haar onderzoek de positie en het functioneren van de gemeenteraad en verhoogt hiermee het vertrouwen van de burger in de raad en het gemeentebestuur. Daarnaast onderzoekt de Rekenkamer Den Haag de doeltreffendheid en doelmatigheid van het bestuurlijk handelen van de gemeente Den Haag. De missie en visie van de rekenkamer is vastgelegd in de meerjarenstrategie 2021-2024. Onderaan deze pagina kunt u de meerjarenstrategie downloaden.

In onderstaande animatie van de Nederlandse Vereniging van Rekenkamers en Rekenkamercommissies (NVRR) wordt uitgelegd wat de rekenkamer doet.

Werkwijze
De rekenkamer heeft de procedure die zij hanteert tijdens de uitvoering van haar onderzoeken vastgelegd in twee onderzoeksprotocollen: één voor de gemeentelijke organisatie en één voor externe organisaties. In onderstaande video wordt het onderzoeksprotocol voor de gemeentelijke organisatie toegelicht. Onder de video kunt u de onderzoeksprotocollen downloaden.

Hieronder kunt u de meerjarenstrategie, de onderzoeksprotocollen en het informatieprotocol van de rekenkamer downloaden.