De rekenkamer Den Haag
beoordeelt hoe het
gemeentebestuur
functioneert

De rekenkamers van Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en Utrecht en de Randstedelijke Rekenkamer (van de provincies Flevoland, Noord-Holland, Zuid- Holland en Utrecht) stemmen hun instrumenten op elkaar af, om de kwaliteit van de rekenkamers te waarborgen.

Op 20 juni 2012 ondertekenden de rekenkamerbestuurders een kwaliteitshandvest. Dit kwaliteitshandvest vormt de basis voor kwaliteitscontrole, evaluatie en onderlinge visitatie. Het doel is de kwaliteit van de rekenkamers hoog te houden, nu en in de toekomst, zodat zij een betekenisvolle rol blijven vervullen in het lokale bestuur.