De rekenkamer Den Haag
beoordeelt hoe het
gemeentebestuur
functioneert