De rekenkamer Den Haag
onderzoekt hoe het
gemeentebestuur
functioneert

Als aanvulling op de bestaande regelgeving hanteert de rekenkamer een eigen gedragscode.

Gezien de maatschappelijk gewenste transparantie in het optreden en het publiekelijk verantwoorden daarvan bij toezichthoudende organen en als zodanig optredende functionarissen hanteert de rekenkamer een eigen gedragscode als aanvulling op de bestaande regelgeving.

De code dient duidelijkheid te verschaffen over de wenselijkheid van het optreden van de leden van de rekenkamer voor de leden zelf en voor derden.