De rekenkamer Den Haag
onderzoekt hoe het
gemeentebestuur
functioneert

Om onze activiteiten goed uit te kunnen voeren, is het soms nodig om persoonsgegevens te verwerken. De rekenkamer verwerkt uw persoonsgegevens op een zorgvuldige en veilige manier in overeenstemming met de Europese Algemene verordening gegevensbescherming (Avg) en de Uitvoeringswet Avg.

In de verklaring bescherming persoonsgegevens beschrijft de rekenkamer waarom en hoe wij uw persoonsgegevens verwerken en hoe u uw rechten kunt uitoefenen.

In het register van verwerkingen kunt u zien voor welke projecten en processen de rekenkamer persoonsgegevens verwerkt en om welke (categoriën van) persoonsgegevens dit gaat.

De rekenkamer heeft een Functionaris Gegevensbescherming aangesteld die binnen de rekenkamer toeziet op het zorgvuldig omgaan met uw gegevens. De Functionaris Gegevensbescherming is:

  • Maarten de Man (AVG juristen)
    email: deman@avgjuristen.nl
    telefoon: 030-7852791

De Autoriteit Persoonsgegevens is de nationale toezichthouder ter bescherming van uw persoonsgegevens. Meer informatie over de Autoriteit Persoonsgegevens en de bescherming van persoonsgegevens vindt u op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.

In het register van verwerkingen zijn alle verwerkingen van persoonsgegevens door de rekenkamer opgenomen. U kunt het register hieronder downloaden als spreadsheet (in open document formaat) of als pdf.