Nieuwe zoekopdracht

Niet tevreden met de zoekresultaten hieronder? Probeer het dan nogmaals:

123 zoekresultaten voor:

1

Rekenkamer start onderzoek naar subsidies voor welzijnswerk

De Rekenkamer Den Haag gaat onderzoek doen naar subsidies voor welzijnswerk. De gemeente Den Haag gebruikt voornamelijk subsidies om haar welzijnsdoelen te bereiken, en wil deze subsidies efficiënt en effectief verlenen. De rekenkamer zal toetsen in hoeverre de gemeente stuurt op het bereiken van deze doelen voor welzijnswerk. Kijk voor meer informatie op de onderzoekspagina […]

2

Jaarverslag 2021 en Jaarplan 2022

De Rekenkamer Den Haag heeft haar Jaarverslag 2021 en Jaarplan 2022 opgesteld. In het Jaarverslag 2021 rapporteren wij aan de hand van de drie w-vragen uit het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) over onze verrichte werkzaamheden over het afgelopen jaar. In het Jaarplan 2022 geven wij, eveneens aan de hand van de drie w-vragen, aan […]

6

Filmpje technische toelichting over stijging kosten voor de jeugdzorg

Op 8 juli 2021 publiceerden wij ons onderzoek naar de stijging van de kosten voor de jeugdzorg en de informatievoorziening hierover aan de raad (RIS 309389). Ten behoeve van de beoogde behandeling van het bijbehorende raadsvoorstel op 11 november aanstaande in de commissie Samenleving hebben wij een filmpje gemaakt waarin wij de uitkomsten van onze […]

7

sowtest

Titel van het rapport Eventuele ondertitel Datum RISxxxx Kop 0 – gebruiken voor deeltitels Hoi Mark. Dit is een voorbeeld van een kaal rapport. We hebben verschillende koppen opgenomen die we gebruiken in onze rapportages. Als ik het goed heb begrepen is de naam van een kop bepalend of en hoe het wordt omgezet op […]

8

Rekenkamer start onderzoek naar bewonersparticipatie in de energietransitie

De Rekenkamer Den Haag gaat onderzoek doen naar bewonersparticipatie in de energietransitie. Binnen de energietransitie richt dit onderzoek zich op de participatie van bewoners bij het aardgasvrij maken van bestaande woningen. De rekenkamer wil met dit onderzoek bijdragen aan betere bewonersparticipatie in de energietransitie, maar ook in andere beleidsdomeinen van de gemeente. Kijk voor meer […]

9

Publicatie ‘Zorgen voor de jeugd’: weinig zicht op kostenontwikkeling en resultaten jeugdzorg

De Rekenkamer Den Haag heeft in samenwerking met de andere H10-rekenkamer(commissie)s onderzoek gedaan naar de stijging van de kosten voor de jeugdzorg en de informatievoorziening hierover aan de raad. De resultaten van dit onderzoek zijn opgenomen in het rapport ‘Zorgen voor de jeugd’ dat op 8 juli 2021 door de rekenkamer is gepubliceerd.   We concluderen dat de gemeenteraad […]

10

Publicatie ‘Aan de slag!’ Onvoldoende sturing op begeleiding jongeren

De Rekenkamer Den Haag heeft onderzoek gedaan naar de begeleiding van jongeren naar school of werk door de gemeente. Dit is een taak van de gemeente in het kader van de Participatiewet uit 2015. Wij concluderen dat de gemeente onvoldoende kan sturen op een doeltreffende begeleiding van jongeren. Dit komt omdat het gemeentebestuur, raad en […]