De rekenkamer Den Haag
onderzoekt hoe het
gemeentebestuur
functioneert

De ambtelijke staf van de Rekenkamer Den Haag ondersteunt het bestuur en voert de onderzoeken uit. De staf bestaat uit de secretaris en zeven onderzoekers.

Arjan Wiggers, secretaris

De secretaris is de hoogste ambtenaar van de rekenkamer en heeft de dagelijkse leiding over de medewerkers, stuurt externe onderzoekers aan, coördineert alle onderzoeken en werkzaamheden en bereidt de bestuursvergaderingen voor. Tevens is de secretaris aanspreekpunt voor externe contacten. Arjan Wiggers is sinds maart 2015 secretaris van de Rekenkamer Den Haag. Arjan heeft een ruime ervaring in het (rekenkamer)onderzoek; vanaf 2005 als directielid en plaatsvervangend directeur bij de Randstedelijke Rekenkamer. Daarvoor in diverse functies in het beleidsonderzoek naar de Sociale Verzekeringen, waaronder vanaf 2002 als manager van de Onderzoeksafdeling van UWV. Hij heeft Wiskunde gestudeerd aan de Katholieke Universiteit Nijmegen.

Thijs Bosma, plaatsvervangend secretaris

Thijs Bosma werkt sinds juni 2012 bij de Rekenkamer Den Haag als senior onderzoeker en is tevens plaatsvervanger van de secretaris. Hij werkt sinds 1997 bij de gemeente Den Haag, als secretaris van de welstandscommissie, beleidsmedewerker voor de stadsstedenbouwer en programmamanager wijkaanpak. Thijs studeerde kunstgeschiedenis in Leiden, met specialisatie architectuur.

Juliette van Adrichem, senior onderzoeker

Juliette van Adrichem werkt sinds augustus 2018 bij de Rekenkamer Den Haag. Ze studeerde International Relations aan de Universiteit Leiden en specialiseerde zich in onderhandelingen en besluitvorming in de Raad van de EU. Tijdens haar studie liep ze stage bij de Algemene Rekenkamer en de Tweede Kamer.

Sophie Henken, senior onderzoeker

Sophie Henken werkt sinds maart 2021 voor de Rekenkamer Den Haag. Hiervoor werkte zij voor de gemeente Den Haag en GGD Haaglanden als adviseur binnen het sociaal domein. Sophie is opgeleid als gezondheidswetenschapper aan de Universiteit van Maastricht en de Vrije Universiteit Amsterdam, met een specialisatie in European and international public health.

Souhaib ben Kchouh, onderzoeker

Souhaib ben Kchouh werkt sinds juni 2018 bij de Rekenkamer Den Haag. Hiervoor liep hij stage bij het ministerie van Buitenlandse Zaken, waar hij adviseerde over wapenexportbeleid. Souhaib is aan de Universiteit van Maastricht en de Universiteit van de Verenigde Naties opgeleid als bestuurskundige, met als specialisatie Governance and Multi-Level Governance.

Katelijne Brongers, onderzoeker

Katelijne Brongers werkt sinds augustus 2019 bij de Rekenkamer Den Haag. Daarvoor is ze werkzaam geweest bij het COA en als onderzoeker bij Veilig Thuis. Na haar bachelor Pedagogiek heeft zij de master Social and Cultural Anthropology gestudeerd aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Tijdens haar master heeft zij onderzoek gedaan naar de (migratie) aspiraties onder jonge vrouwen in Lagos, Nigeria.

Alicia Majoor, junior onderzoeker

Alicia Majoor werkt sinds september 2021 bij de Rekenkamer Den Haag. Ze studeerde Opsporingscriminologie aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Tijdens haar studie liep ze stage bij de Inspectie Justitie en Veiligheid als onderzoeksstagiaire.

Kariem Hommad, junior onderzoeker

Kariem Hommad werkt sinds december 2022 bij de Rekenkamer Den Haag. Hij studeerde Geschiedenis aan de Universiteit Leiden. Tijdens zijn studie deed hij voornamelijk onderzoek naar sociale bewegingen in de Verenigde Staten.