De rekenkamer Den Haag
beoordeelt hoe het
gemeentebestuur
functioneert

De ambtelijke staf van de Rekenkamer Den Haag stelt zich aan u voor:

Arjan Wiggers, secretaris

De secretaris is de hoogste ambtenaar van de rekenkamer en heeft de dagelijkse leiding over de medewerkers, stuurt externe onderzoekers aan, coördineert alle onderzoeken en werkzaamheden en bereidt de bestuursvergaderingen voor. Tevens is de secretaris aanspreekpunt voor externe contacten. Arjan Wiggers (1969) is per 16 maart 2015 secretaris van de Rekenkamer Den Haag. Arjan heeft een ruime ervaring in het (rekenkamer)onderzoek; vanaf 2005 als directielid en plaatsvervangend directeur bij de Randstedelijke Rekenkamer. Daarvoor in diverse functies in het beleidsonderzoek naar de Sociale Verzekeringen, waaronder vanaf 2002 als manager van de Onderzoeksafdeling van UWV. Hij heeft Wiskunde gestudeerd aan de Katholieke Universiteit Nijmegen.

Thijs Bosma, senior onderzoeker

Thijs Bosma (1971) is per 1 juni 2012 senior onderzoeker bij de Rekenkamer Den Haag en is tevens plaatsvervanger van de secretaris. Hij werkt sinds 1997 bij de gemeente Den Haag, als secretaris van de welstandscommissie, beleidsmedewerker voor de stadsstedenbouwer en programmamanager wijkaanpak. Thijs studeerde kunstgeschiedenis in Leiden, met specialisatie architectuur.

Rosa Ridderhof, senior onderzoeker

Rosa Ridderhof (1989) werkt vanaf januari 2019 als senior onderzoeker bij de Rekenkamer Den Haag. Daarvoor was ze werkzaam bij de rekenkamer Rotterdam, waar ze uiteenlopende onderwerpen heeft onderzocht. Ze studeerde Europese studies in Utrecht, met specialisatie Europees recht. Gedurende en na haar studie heeft ze bij diverse overheidsinstellingen stage gelopen en gewerkt.

Coen Eisma, senior onderzoeker

Coen Eisma (1981) werkt vanaf 1 oktober 2015 als onderzoeker voor de Rekenkamer Den Haag. Daarvoor heeft hij onder andere gewerkt als onderzoeker bij verschillende Regionale Informatie en Expertise Centra, waar hij doeltreffendheidsonderzoek deed naar en adviseerde over het integrale veiligheidsbeleid als middel om het lokale criminele ondernemingsklimaat te verstoren. Coen is aan de Erasmus Universiteit opgeleid als bestuurskundige, met als specialisatie de relatie tussen digitale media, beleid en politiek.

Souhaib ben Kchouh, onderzoeker

Souhaib ben Kchouh (1991) werkt per 1 juni 2018 als junior onderzoeker bij de Rekenkamer Den Haag. Hiervoor liep hij stage bij het ministerie van Buitenlandse Zaken, waar hij adviseerde over wapenexportbeleid. Souhaib is aan de Universiteit van Maastricht en de Universiteit van de Verenigde Naties opgeleid als bestuurskundige, met als specialisatie Governance and Multi-Level Governance.

Juliette van Adrichem, onderzoeker

Juliette van Adrichem (1993) werkt per 1 augustus 2018 als junior onderzoeker bij de Rekenkamer Den Haag. Ze studeerde International Relations aan de Universiteit Leiden en specialiseerde zich in onderhandelingen en besluitvorming in de Raad van de EU. Tijdens haar studie liep ze stage bij de Algemene Rekenkamer en de Tweede Kamer.

Katelijne Brongers, onderzoeker

Katelijne Brongers (1993) werkt per augustus 2019 als junior onderzoeker bij de Rekenkamer Den Haag. Daarvoor is ze werkzaam geweest bij het COA en als onderzoeker bij Veilig Thuis. Na haar bachelor Pedagogiek heeft zij de master Social and Cultural Anthropology gestudeerd aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Tijdens haar master heeft zij onderzoek gedaan naar de (migratie) aspiraties onder jonge vrouwen in Lagos, Nigeria.