De rekenkamer Den Haag
onderzoekt hoe het
gemeentebestuur
functioneert

De ambtelijke staf van de Rekenkamer Den Haag ondersteunt het bestuur en voert de onderzoeken uit. De staf bestaat uit de secretaris en zeven onderzoekers.

Arjan Wiggers, secretaris

De secretaris is de hoogste ambtenaar van de rekenkamer en heeft de dagelijkse leiding over de medewerkers, stuurt externe onderzoekers aan, coördineert alle onderzoeken en werkzaamheden en bereidt de bestuursvergaderingen voor. Tevens is de secretaris aanspreekpunt voor externe contacten. Arjan Wiggers is sinds maart 2015 secretaris van de Rekenkamer Den Haag. Arjan heeft een ruime ervaring in het (rekenkamer)onderzoek; vanaf 2005 als directielid en plaatsvervangend directeur bij de Randstedelijke Rekenkamer. Daarvoor in diverse functies in het beleidsonderzoek naar de Sociale Verzekeringen, waaronder vanaf 2002 als manager van de Onderzoeksafdeling van UWV. Hij heeft Wiskunde gestudeerd aan de Katholieke Universiteit Nijmegen.

Thijs Bosma, plaatsvervangend secretaris

Thijs Bosma werkt sinds juni 2012 bij de Rekenkamer Den Haag als senior onderzoeker en is tevens plaatsvervanger van de secretaris. Hij werkt sinds 1997 bij de gemeente Den Haag, als secretaris van de welstandscommissie, beleidsmedewerker voor de stadsstedenbouwer en programmamanager wijkaanpak. Thijs studeerde kunstgeschiedenis in Leiden, met specialisatie architectuur.

Juliette van Adrichem, senior onderzoeker

Juliette van Adrichem werkt sinds augustus 2018 bij de Rekenkamer Den Haag. Ze studeerde International Relations aan de Universiteit Leiden en specialiseerde zich in onderhandelingen en besluitvorming in de Raad van de EU. Tijdens haar studie liep ze stage bij de Algemene Rekenkamer en de Tweede Kamer.

Sophie Henken, senior onderzoeker

Sophie Henken werkt sinds maart 2021 voor de Rekenkamer Den Haag. Hiervoor werkte zij voor de gemeente Den Haag en GGD Haaglanden als adviseur binnen het sociaal domein. Sophie is opgeleid als gezondheidswetenschapper aan de Universiteit van Maastricht en de Vrije Universiteit Amsterdam, met een specialisatie in European and international public health.

Alicia Majoor, onderzoeker

Alicia Majoor werkt sinds september 2021 bij de Rekenkamer Den Haag. Ze studeerde Opsporingscriminologie aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Tijdens haar studie liep ze stage bij de Inspectie Justitie en Veiligheid als onderzoeksstagiaire.

Kariem Hommad, junior onderzoeker

Kariem Hommad werkt sinds december 2022 bij de Rekenkamer Den Haag. Hij studeerde Geschiedenis aan de Universiteit Leiden. Tijdens zijn studie deed hij voornamelijk onderzoek naar sociale bewegingen in de Verenigde Staten.

Sitora Saidova, junior onderzoeker

Sitora Saidova werkt sinds september 2023 bij de Rekenkamer Den Haag. Zij studeerde politicologie met de specialisatie International Relations & Organisations aan de Universiteit Leiden, en heeft haar master afgerond in Public Administration met de specialisatie in Economics & Governance.

Yaora van Wijland, junior onderzoeker

Yaora van Wijland werkt sinds november 2023 bij de Rekenkamer Den Haag. Zij heeft haar bachelor Chinastudies en haar master East Asian studies afgerond aan de Universiteit Leiden. Tijdens haar studie liep ze stage bij de Bestuursdienst Internationaal bij de gemeente Den Haag.

Bart van de Giessen, junior onderzoeker

Bart van de Giessen werkt sinds december 2023 bij de Rekenkamer Den Haag. Hiervoor werkte hij bij onderzoeks- en adviesbureau Berenschot. Hij heeft een brede achtergrond in de sociale wetenschappen en filosofie. Hij heeft zich tijdens zijn studie veelal gericht op de achterliggende politieke dimensie van beleid.

Pam van Schie, junior onderzoeker

Pam van Schie werkt sinds maart 2024 bij de Rekenkamer Den Haag. Zij studeerde Liberal Arts & Sciences aan Amsterdam University College met een focus op sociale wetenschappen, en behaalde een MSc Engaging Public Issues (sociologie) aan Erasmus Universiteit Rotterdam. Hiervoor werkte zij als onderzoeker bij het Amsterdam UMC.