De rekenkamer Den Haag
onderzoekt hoe het
gemeentebestuur
functioneert

Functies en nevenwerkzaamheden rekenkamerleden

Hieronder staan de functies en nevenwerkzaamheden van de leden van de rekenkamer vermeld.

Manus Twisk

  • Geen nevenfuncties.

Robert-Jaap Voorn

  • Directeur Wegverkeersmanagement, Rijkswaterstaat, bezoldigd.
  • Voorzitter van Raad van Toezicht van Aorta (architectuurcentrum in Utrecht), onbezoldigd.
  • Voorzitter van Raad van Toezicht van Fraudehelpdesk, bezoldigd.

Willemien Roenhorst

  • Senior adviseur kwaliteitsbewaking, Algemene Rekenkamer, bezoldigd.