De rekenkamer Den Haag
beoordeelt hoe het
gemeentebestuur
functioneert

Rekenkamer start onderzoek naar bewonersparticipatie in de energietransitie

Publicatie ‘Zorgen voor de jeugd’: weinig zicht op kostenontwikkeling en resultaten jeugdzorg

Jongere zit alleen in een trappenhuis

Publicatie ‘Aan de slag!’ Onvoldoende sturing op begeleiding jongeren

Artist impression van de ongelijkvloerse kruising Gevers-Deynootweg - Zwolsestraat

Publicatie rekenkamerbrief Ongelijkvloerse kruising Gevers-Deynootweg – Zwolsestraat

In memoriam Watze de Boer

Stand van zaken rekenkameronderzoek Jeugdzorg H10

Meerjarenstrategie Rekenkamer Den Haag 2021-2024

Jaarverslag 2020 en jaarplan 2021

Kwaliteitswaarborging – hoe zorgt de Rekenkamer Den Haag voor kwalitatief hoogwaardige onderzoeken?

Publicatie brieven G4-rekenkamers over geheimhouding

Publicatie onderzoek naar geheimhouding ‘Openheid over geheimhouding’