De rekenkamer Den Haag
beoordeelt hoe het
gemeentebestuur
functioneert

Meerjarenstrategie Rekenkamer Den Haag 2021-2024

Jaarverslag 2020 en jaarplan 2021

Kwaliteitswaarborging – hoe zorgt de Rekenkamer Den Haag voor kwalitatief hoogwaardige onderzoeken?

Publicatie brieven G4-rekenkamers over geheimhouding

Publicatie onderzoek naar geheimhouding ‘Openheid over geheimhouding’

Beantwoording technische vragen onderzoek Onderwijs- en Cultuurcomplex

Publicatie onderzoek ‘Leren van een bouwproject’, onderzoek naar het Onderwijs- en Cultuurcomplex in Den Haag

Rekenkamer Den Haag publiceert Handreiking revolverende fondsen

Verkenningen rekenkamer coronacrisis

Opvolgingsbrief onderzoek subsidies ‘Eerlijk delen’

Constateringen bij raadsvoorstel ‘Actualisering dekkingsbesluit Amare’