De rekenkamer Den Haag
beoordeelt hoe het
gemeentebestuur
functioneert

Uitkomsten enquête Stadspanel Den Haag

Onderzoek G4-rekenkamers maatschappelijke opvang

Publicatie Jaarverslag 2017 en Jaarplan 2018

Rekenkamer start onderzoek Economisch beleid

Publicatie onderzoek Maatschappelijke opvang ‘Van de straat’

Publicatie onderzoeksopzet Onderwijs- en Cultuurcentrum

Rekenkamer gaat onderzoek doen naar OCC

Rekenkamer start onderzoek afvalbeleid

Brief opvolging raadsbesluit rekenkameronderzoek ‘Over de drempel’

Publicatie vervolgonderzoek subsidies ‘Eerlijk delen’

Brief opvolging raadsbesluit verbonden partijen