De rekenkamer Den Haag
onderzoekt hoe het
gemeentebestuur
functioneert.

Publicatie onderzoek aanpak vervuiling openbare ruimte ‘Schoon op papier!’

De rekenkamer heeft onderzoek gedaan naar de aanpak van vervuiling van de openbare ruimte in Den Haag. De belangrijkste uitkomst van ons onderzoek is dat het gemeentebestuur zich te weinig richt op het voorkomen van vervuiling van de openbare ruimte. De doelen voor de aanpak zijn verouderd en te algemeen. Ook zet de gemeente te weinig in op het oplossen van oorzaken van rommel op straat, hondenpoep en weesfietsen.

Op de onderzoekspagina kunt u het onderzoeksrapport, het persbericht en het raadsvoorstel bij dit onderzoek downloaden.

In de onderstaande explainervideo worden de uitkomsten van dit onderzoek in ruim twee minuten toegelicht.