De rekenkamer Den Haag
onderzoekt hoe het
gemeentebestuur
functioneert.

Filmpje technische toelichting over stijging kosten voor de jeugdzorg

Op 8 juli 2021 publiceerden wij ons onderzoek naar de stijging van de kosten voor de jeugdzorg en de informatievoorziening hierover aan de raad (RIS 309389).

Ten behoeve van de beoogde behandeling van het bijbehorende raadsvoorstel op 11 november aanstaande in de commissie Samenleving hebben wij een filmpje gemaakt waarin wij de uitkomsten van onze analyses toelichten en hierover een brief naar de gemeenteraad gestuurd. Dit filmpje kunt u hieronder bekijken.

Het filmpje is toegespitst op de uitkomsten voor de gemeente Den Haag en gebaseerd op de openbare toelichting die wij op 8 september 2021 aan het Platform Jeugdzorg van raadsleden uit de H10-gemeenten hebben gegeven. Het filmpje duurt 17 minuten en via de hoofdstukken in de tijdsbalk kunt u desgewenst rechtstreeks doorklikken naar de voor u interessante onderdelen.

Hier vindt u de brief aan de gemeenteraad over bovenstaand filmpje in het raadsinformatiesysteem.
Hier vindt u de onderzoekspagina van dit onderzoek.