‘Zorgen voor de jeugd’: onderzoek naar de kostenstijgingen in de jeugdzorg en informatievoorziening hierover aan de raad

Onderzoek

‘Zorgen voor de jeugd’: onderzoek naar de kostenstijgingen in de jeugdzorg en informatievoorziening hierover aan de raad


Status:
Afgerond

De Rekenkamer Den Haag heeft in samenwerking met de andere H10-rekenkamer(commissie)s onderzoek gedaan naar de stijging van de kosten voor de jeugdzorg en de informatievoorziening hierover aan de raad. De resultaten van dit onderzoek zijn opgenomen in het rapport ‘Zorgen voor de jeugd’ dat op 8 juli 2021 door de rekenkamer is gepubliceerd. We concluderen dat de gemeenteraad te weinig zicht heeft op hoe de kosten van jeugdzorg zich ontwikkelen en wat het resultaat is van de jeugdzorg. Deze informatie is voor de raad belangrijk om te kunnen beoordelen of de toename van de kosten noodzakelijk is en om na te gaan of er mogelijkheden zijn om de stijging van de kosten te verminderen.  

In onderstaande explainervideo worden de uitkomsten van ons onderzoek in 2 ½ minuut toegelicht. Onder de video kunt u het bestuurlijk rapport, de persberichten, de feitelijke onderbouwing van dit onderzoek en het raadsvoorstel downloaden. 

Tijdlijn

Onderzoekers

Coen Eisma

Projectleider

Katelijne Brongers

Onderzoeker

Robin Bredo

Stagiair onderzoeker

Arjan Wiggers

Secretaris rekenkamer