De rekenkamer Den Haag
onderzoekt hoe het
gemeentebestuur
functioneert.

Publicatie ‘Zorgen voor de jeugd’: weinig zicht op kostenontwikkeling en resultaten jeugdzorg

De Rekenkamer Den Haag heeft in samenwerking met de andere H10-rekenkamer(commissie)s onderzoek gedaan naar de stijging van de kosten voor de jeugdzorg en de informatievoorziening hierover aan de raad. De resultaten van dit onderzoek zijn opgenomen in het rapport ‘Zorgen voor de jeugd’ dat op 8 juli 2021 door de rekenkamer is gepubliceerd.  

We concluderen dat de gemeenteraad te weinig zicht heeft op hoe de kosten van jeugdzorg zich  ontwikkelen en wat het resultaat is van de jeugdzorg. Deze informatie is voor de raad belangrijk om te kunnen beoordelen of de toename van de kosten noodzakelijk is en om na te gaan of er mogelijkheden zijn om de stijging van de kosten te verminderen. 

Op de onderzoekspagina kunt u het bestuurlijk rapport, de persberichten en de feitelijke onderbouwing van dit onderzoek en het raadsvoorstel downloaden. 

In onderstaande explainervideo worden de uitkomsten van het onderzoek in 2 1/2 minuten toegelicht.