De rekenkamer Den Haag
onderzoekt hoe het
gemeentebestuur
functioneert.

Informatieprotocol onderzoeken Rekenkamer

Het college van burgemeester en wethouders van Den Haag en de Rekenkamer Den Haag hebben een informatieprotocol opgesteld, waarin werkafspraken zijn gemaakt over het opvragen en aanleveren van informatie ten behoeve van rekenkameronderzoeken. Het doel van het informatieprotocol is een goede samenwerking en een snel en soepel proces rond de aanlevering van informatie. Met het overeenkomen van de werkafspraken in het informatieprotocol is een volgende belangrijke stap gezet in een goede samenwerking en een snel en soepel proces rond de aanlevering van informatie.

Het onderzoeksprotocol vindt u onder dit nieuwsbericht en op de pagina Wat doet de rekenkamer? onder Werkwijze.