De rekenkamer Den Haag
onderzoekt hoe het
gemeentebestuur
functioneert.

Publicatie brieven toezicht gemeentelijke accountantsdienst

De rekenkamer heeft op 2 december 2021 twee brieven gepubliceerd in het kader van zijn rol als toezichthouder op de Gemeentelijke accountantsdienst (GAD). De eerste brief gaat over de uitkomsten van het toezichtonderzoek 2021 in het kader van de Wet toezicht accountantsorganisaties. De tweede brief is een zienswijze op de positionering van de gemeentelijke accountant.

Op basis van het toezichtonderzoek 2021 concluderen wij dat de GAD op de meeste onderdelen aan de geldende wet- en regelgeving voldoet. De doelstelling van het onderzoek 2021 was het in beeld brengen in hoeverre de GAD bij de uitvoering van haar werkzaamheden voldoet aan de wet- en regelgeving met betrekking tot de Wet toezicht accountantsorganisaties. Daarbij zijn als speciale thema’s ‘onafhankelijkheid’ en ‘fraude’ gekozen.

Met de brief over de positionering van de gemeentelijke accountant leveren wij een bijdrage aan de discussie over dit onderwerp. Wij beschrijven in de brief een aantal aandachtspunten die we zien bij het toezicht door de rekenkamer op een interne accountant.

De beide publicaties zijn te vinden op de onderzoekspagina van het onderzoek: Toezicht Gemeentelijke Accountantsdienst (GAD)