De rekenkamer Den Haag
onderzoekt hoe het
gemeentebestuur
functioneert.

Publicatie jaarplan 2024

De Rekenkamer Den Haag heeft haar jaarplan voor 2024 opgesteld. Aan de hand van de drie vragen ‘wat willen we bereiken?’, ‘wat gaan we daarvoor doen?’ en ‘wat gaat dat kosten?’ presenteren wij ons onderzoeksprogramma en de overige activiteiten die we komend jaar willen uitvoeren. In voorgaande jaren presenteerden wij ons jaarplan in maart van het lopende jaar, samen met het jaarverslag over het voorgaande jaar. Door nu een knip te maken tussen jaarverslag en jaarplan, kunnen we voorafgaand aan het komende jaar ons programma publiceren.

U kunt het jaarplan 2024 hieronder downloaden