Toezicht Gemeentelijke Accountantsdienst

Onderzoek

Toezicht Gemeentelijke Accountantsdienst

De Rekenkamer Den Haag heeft op grond van de Gemeentewet en de Wet toezicht accountantsorganisaties (Wta) de taak toezicht uit te oefenen op de Gemeentelijke Accountantsdienst (GAD).

Deze doorlopende toezichtstaak is verbonden aan de wettelijke controletaken van de accountant, bijvoorbeeld de controle van de concern- en dienstjaarrekeningen. Het toezicht is gericht op de kwaliteitsbeheersing bij de uitvoering van deze wettelijke taken. Periodiek voert de rekenkamer onderzoek uit naar onder meer de onafhankelijkheid van de GAD en de kwaliteitsborging binnen de GAD. Onderdeel van de toezichtstaak is daarnaast de beoordeling van de onafhankelijkheid van aan te stellen beleidsbepalers bij de GAD.

Onderzoeken en andere publicaties zijn opgenomen in onderstaande tijdlijn.

Tijdlijn