De rekenkamer Den Haag
onderzoekt hoe het
gemeentebestuur
functioneert.

Reactie op voorstel college om ‘de opzet en structuur van holdingsfonds Stichting HEID ongewijzigd te laten’

De rekenkamer heeft op 19 januari 2024 een brief gepubliceerd met een reactie op het raadsvoorstel van het college om de opzet en structuur van het holdingsfonds Stichting HEID ongewijzigd te laten. Het college doet dit raadsvoorstel naar aanleiding van een deel van de uitkomsten van ons onderzoek naar het Lokaal Initiatievenfonds voor Schone Energie (LISE). Het college geeft in zijn voorstel aan de opzet en structuur van HEID ongewijzigd te laten, maar gaat daarbij niet in op een aantal belangrijke punten uit onze aanbevelingen en de argumenten die daaraan ten grondslag liggen. De rekenkamer constateert dat het college de gemeenteraad met dit raadsvoorstel voorstelt een financiële constructie in stand te houden die niet voldoet aan wet- en regelgeving. Deze constructie heeft als risico dat een bestuursrechter beslissingen van HEID en/of LISE over het verstrekken van middelen nietig kan verklaren. HEID en/of LISE zouden daardoor niet meer kunnen functioneren. In de brief lichten we dit nader toe. De brief is hieronder te downloaden. Meer informatie over het onderzoek naar LISE en HEID vindt u op de onderzoekspagina Lokaal Initiatievenfonds voor Schone Energie.