De rekenkamer Den Haag
onderzoekt hoe het
gemeentebestuur
functioneert.

Publicatie uitkomsten onderzoek betaalbare woningbouw

De rekenkamer publiceert op 10 november 2022 de uitkomsten van een verkennend onderzoek naar betaalbare woningbouw. In dit onderzoek heeft de rekenkamer zich gericht op de afspraken die de gemeente met projectontwikkelaars maakt over betaalbare woningbouw en de rapportages hierover aan de gemeenteraad. De belangrijkste conclusie is dat de gemeente actief stuurt op de realisatie van haar betaalbaarheidsambities. De doelstelling dat 20% van de nieuwe woningen binnen de categorie middeldure huur valt, wordt ook door de gemeente gehaald. Tegelijk worden in Den Haag nog niet zoveel woningen gerealiseerd als de gemeente zou willen, waardoor er in absolute zin weinig betaalbare woningen worden gerealiseerd. Over de uitkomsten van de verkenning heeft de rekenkamer een brief en een raadsvoorstel opgesteld. De brief met uitkomsten en het persbericht over de uitkomsten van het onderzoek zijn hieronder te downloaden. Op de onderzoekspagina op deze website is daarnaast een explainervideo te zien waarin de uitkomsten kort worden toegelicht.