De rekenkamer Den Haag
onderzoekt hoe het
gemeentebestuur
functioneert.

Rekenkamer start onderzoek naar subsidies voor welzijnswerk

De Rekenkamer Den Haag gaat onderzoek doen naar subsidies voor welzijnswerk. De gemeente Den Haag gebruikt voornamelijk subsidies om haar welzijnsdoelen te bereiken, en wil deze subsidies efficiënt en effectief verlenen. De rekenkamer zal toetsen in hoeverre de gemeente stuurt op het bereiken van deze doelen voor welzijnswerk.

Kijk voor meer informatie op de onderzoekspagina van dit onderzoek.