De rekenkamer Den Haag
beoordeelt hoe het
gemeentebestuur
functioneert

Constateringen bij raadsvoorstel ‘Actualisering dekkingsbesluit Amare’

Jaarverslag 2019 en jaarplan 2020

Toelichting onderzoeken Haagse Markttarieven

Opvolgingsbrief ‘Tel uit je winst’

Voortgang onderzoeken Rekenkamer januari 2020

Start gezamenlijk onderzoek Jeugdhulp H10

Manus Twisk nieuwe voorzitter Haagse Rekenkamer

Rekenkamer start onderzoek naar Geheimhouding

Publicatie onderzoek tarieven op de Haagse Markt ‘Uit de markt prijzen’

Voorbeeld van afvalgerelateerde overlast in Den Haag

Stopzetten onderzoek Afvalbeleid

Voorbeeld van afvalgerelateerde overlast in Den Haag

Rekenkamer start onderzoek naar de aanpak van afvalgerelateerde overlast