De rekenkamer Den Haag
beoordeelt hoe het
gemeentebestuur
functioneert

Publicatie onderzoek ‘Leren van een bouwproject’, onderzoek naar het Onderwijs- en Cultuurcomplex in Den Haag

Rekenkamer Den Haag publiceert Handreiking revolverende fondsen

Verkenningen rekenkamer coronacrisis

Opvolgingsbrief onderzoek subsidies ‘Eerlijk delen’

Constateringen bij raadsvoorstel ‘Actualisering dekkingsbesluit Amare’

Jaarverslag 2019 en jaarplan 2020

Toelichting onderzoeken Haagse Markttarieven

Opvolgingsbrief ‘Tel uit je winst’

Voortgang onderzoeken Rekenkamer januari 2020

Start gezamenlijk onderzoek Jeugdhulp H10

Manus Twisk nieuwe voorzitter Haagse Rekenkamer