De rekenkamer Den Haag
beoordeelt hoe het
gemeentebestuur
functioneert

Voorbeeld van afvalgerelateerde overlast in Den Haag

Stopzetten onderzoek Afvalbeleid

Voorbeeld van afvalgerelateerde overlast in Den Haag

Rekenkamer start onderzoek naar de aanpak van afvalgerelateerde overlast

Publicatie onderzoek Economisch Beleid ‘Tel uit je winst’

Jaarverslag 2018 en jaarplan 2019

Jongere zit alleen in een trappenhuis

Rekenkamer start onderzoek Participatiewet jongeren

Reactie rekenkamer op actieplan maatschappelijke opvang

Voortgang onderzoeksprogramma 2018

Rekenkamer start onderzoek Tarieven Haagse markt

Uitkomsten zelfevaluatie rekenkamer

Uitkomsten enquête Stadspanel Den Haag

Onderzoek G4-rekenkamers maatschappelijke opvang