De rekenkamer Den Haag
onderzoekt hoe het
gemeentebestuur
functioneert.

Brief Wet versterking decentrale rekenkamers

De rekenkamer heeft op 8 maart 2023 een brief aan de gemeenteraad gestuurd over de Wet versterking decentrale rekenkamers. Deze wet is per 1 januari 2023 in werking getreden. Met de brief informeren wij de gemeenteraad over de wet en twee daarbij aangenomen moties in relatie tot de Rekenkamer Den Haag. Naar aanleiding van de wet adviseren wij de gemeenteraad om de Verordening op de rekenkamer aan te passen en aan te vullen. Ook adviseren we het college te laten toetsen of in alle inkoopvoorwaarden is gewaarborgd dat over geleverde goederen en diensten controles, en daarmee rekenkameronderzoek, kunnen plaatsvinden. De brief is hieronder te downloaden.

RIS314731 Brief Wet versterking decentrale rekenkamers