De rekenkamer Den Haag
onderzoekt hoe het
gemeentebestuur
functioneert.

Publicatie vergelijking MRDH

De rekenkamer heeft een rapport gepubliceerd waarin het een vergelijking maakt van de invloed van volksvertegenwoordigers en burgers op de verkeers- en vervoertaken van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH), de Vervoerregio Amsterdam en de provincie Utrecht.

In een begeleidende brief bij het rapport geven wij de Haagse gemeenteraad een aantal overwegingen mee om de betrokkenheid van gemeenteraad en burgers bij de vervoerstaken van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag te vergroten.

Het rapport en de begeleidende brief zijn te downloaden vanaf: Vergelijking MRDH