Vergelijking MRDH

Onderzoek

Vergelijking MRDH


Status:
Afgerond

De Rekenkamer Den Haag heeft, naar aanleiding van een motie van de Haagse gemeenteraad, een vergelijking gemaakt van de invloed van volksvertegenwoordigers en burgers op de verkeers- en vervoertaken van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) de Vervoerregio Amsterdam (VRA) en de provincie Utrecht.  

De MRDH is een samenwerkingsverband van 21 gemeenten, waaronder de gemeente Den Haag. De MRDH is opdrachtgever van het regionale en stedelijke openbaar vervoer in de regio. De rekenkamer is deze vergelijking gestart naar aanleiding van een motie van de Haagse gemeenteraad. Het doel van deze vergelijking was om inzicht te bieden in de invloed van volksvertegenwoordigers en burgers binnen de MRDH en de mate waarin dit verschilt van andere vervoersautoriteiten.

In de begeleidende brief bij het rapport geven wij de Haagse gemeenteraad een aantal overwegingen mee om de betrokkenheid van gemeenteraad en burgers bij vervoerstaken Metropoolregio Rotterdam Den Haag te vergroten. 

In de tijdlijn van dit onderzoek kunt u het rapport en andere documenten over het onderzoek downloaden. 

Tijdslijn

 • 5 juni 2024

  Publicatie vergelijking MRDH

  Op 5 juni is de vergelijking van de MRDH met de Vervoerregio Amsterdam en de Vervoersautoriteit van de Provincie Utrecht afgerond. In de begeleidende brief bij het rapport geven wij de Haagse gemeenteraad een aantal overwegingen mee om de betrokkenheid van gemeenteraad en burgers bij vervoerstaken Metropoolregio Rotterdam Den Haag te vergroten. Zowel het rapport als de begeleidende brief zijn hier te lezen. 

  RIS319093 Begeleidende brief vergelijking Metropoolregio Rotterdam Den Haag

  RIS319093 Rapport vergelijking Metropoolregio Rotterdam Den Haag

 • 5 oktober 2023

  Aankondiging rapportage vergelijking MRDH

  Op 5 oktober 2023 is de gemeenteraad met een brief geïnformeerd over een vergelijkende rapportage die de rekenkamer over de MRDH gaat opstellen. Hierin vergelijkt zij de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) met twee andere vervoersautoriteiten. 

  RIS316706 Aankondigingsbrief vergelijking MRDH

Onderzoekers

Sophie Henken

Projectleider

Alicia Majoor

Onderzoeker

Kariem Hommad

Onderzoeker