Vergelijking MRDH

Onderzoek

Vergelijking MRDH


Status:
Lopend

De Rekenkamer Den Haag stelt een rapportage op waarin zij de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) met twee andere vervoersautoriteiten vergelijkt.

De MRDH is een samenwerkingsverband van 21 gemeenten, waaronder de gemeente Den Haag. De MRDH is opdrachtgever van het regionale en stedelijke openbaar vervoer in de regio. De rekenkamer is deze vergelijking gestart naar aanleiding van een motie van de Haagse gemeenteraad. Het doel van deze vergelijking is om inzicht te bieden in de invloed van volksvertegenwoordigers en burgers binnen de MRDH en de mate waarin dit verschilt van andere vervoersautoriteiten.

Tijdslijn

  • 5 oktober 2023

    Aankondiging rapportage vergelijking MRDH

    Op 5 oktober 2023 is de gemeenteraad met een brief geïnformeerd over een vergelijkende rapportage die de rekenkamer over de MRDH gaat opstellen. Hierin vergelijkt zij de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) met twee andere vervoersautoriteiten. 

    RIS316706 Aankondigingsbrief vergelijking MRDH

Onderzoekers

Sophie Henken

Projectleider

Alicia Majoor

Onderzoeker

Kariem Hommad

Onderzoeker