Decentralisatie jeugdzorg

Onderzoek

Decentralisatie jeugdzorg

De G4 rekenkamers deden onderzoek naar de voorbereidingen voor de decentralisatie van de jeugdzorg.

Per 1 januari 2015 wordt de gemeente verantwoordelijk voor de jeugdzorg. Doel van het Rijk bij het overdragen van deze taak is een betere en goedkopere uitvoering van de jeugdzorg. De Rekenkamer Den Haag onderzocht in hoeverre het nieuwe Haagse jeugdstelsel daarin voorziet. De Rekenkamer concludeert dat het stelsel in opzet kansen biedt, maar zij ziet ook risico’s die de kans op een betere en goedkopere jeugdzorg, zeker de komende jaren, belemmeren. Dit te meer daar bij de gemeente een volledig zicht op deze risico’s en passende maatregelen hoe hier mee om te gaan ontbreekt.

Gelijktijdig hebben de rekenkamers van Amsterdam, Rotterdam en Utrecht de (voorbereidingen op de) decentralisatie van de jeugdzorg in hun gemeenten onderzocht. De samenwerking van de 4 rekenkamers heeft geleid tot 2 gezamenlijke producten van de G4 rekenkamers: een brief aan de Tweede Kamer en een brief aan de G4-gemeenteraden.

De rekenkamer heeft een model Monitor Jeugd ontwikkeld. Een grafische interface op internet geeft inzicht in zaken als aantallen jeugdigen per stadsdeel en de inzet van middelen voor verschillende vormen van jeugdhulpverlening. Bekijk de website van Monitor Jeugd.


Status:
Afgerond
Downloads
Onderzoekers

Mirjam Swarte

Secretaris rekenkamer

Thijs Bosma

Senior onderzoeker

Rutger Smit

Onderzoeker

Ida Bloemendal

Onderzoeker (stagiair)