Publicatie rapport ‘Luchtkwaliteit in de stad’

Onderzoek

Publicatie rapport ‘Luchtkwaliteit in de stad’

De rekenkamer heeft op 21 juni 2011 het rapport ‘Luchtkwaliteit in de stad’ gepubliceerd met de bevindingen uit het onderzoek naar het luchtkwaliteitsbeleid van de gemeente Den Haag.

Fijnstofnorm wordt wel gehaald, desondanks gezondheidsrisico

Den Haag voldoet in 2015 naar verwachting niet overal aan luchtkwaliteitsnormen.

In 2015 zal de luchtkwaliteit in Den Haag wat betreft de uitstoot van stikstofdioxide naar verwachting niet overal aan de Europese norm voldoen. Dit kan leiden tot negatieve consequenties voor de volksgezondheid. De gemeente voldoet wel aan de Europese norm voor fijnstof. Desondanks kan er bij bewoners en bezoekers toch gezondheidsschade optreden omdat ook uitstoot onder de Europese norm schadelijk kan zijn.

Dit constateert de Rekenkamer Den Haag in het rapport ‘Luchtkwaliteit in de stad’, dat op 21 juni is gepresenteerd. Het onderzoek is gedaan in nauwe samenwerking met de Rekenkamers van Amsterdam, Utrecht en Rotterdam.

Behaalde resultaten

Op 29 maart 2012 heeft de raad het raadsvoorstel naar aanleiding van het rekenkameronderzoek ‘luchtkwaliteit in de stad’, RIS 180572A, vastgesteld. Hiermee heeft de raad de aanbevelingen van de rekenkamer grotendeels overgenomen.

Op 28 augustus 2012 heeft het College van B&W de motie ‘Inzicht in kosteneffectiviteit van maatregelen’ afgedaan middels een brief, RIS 251465, aan de Raad.

RIS181258 Voorstel van het presidium naar aanleiding van het rekenkameronderzoek Luchtkwaliteit in de stad

RIS251465 Afdoening motie inzicht in kosteneffectiviteit van maatregelen