Geheimhouding

Onderzoek

Geheimhouding


Status:
Afgerond

De Rekenkamer Den Haag heeft onderzoek gedaan naar geheimhouding. De rekenkamer maakt met dit onderzoek voor de raad inzichtelijk of het beleid en de praktijk rondom geheimhouding in overeenstemming zijn met wet- en regelgeving en of het principe van ‘openbaar tenzij’ ook in de praktijk goed wordt nageleefd.

In onderstaande video worden de conclusies uit het onderzoek kort toegelicht:

Tijdlijn

Onderzoekers

Arjan Wiggers

Secretaris rekenkamer

Rosa Ridderhof

Projectleider / onderzoeker

Katelijne Brongers

Onderzoeker