De rekenkamer Den Haag
onderzoekt hoe het
gemeentebestuur
functioneert.

Rekenkamer start onderzoek naar Geheimhouding

De Rekenkamer Den Haag gaat onderzoek doen naar geheimhouding. De rekenkamer wil met dit onderzoek voor de raad inzichtelijk maken of het beleid en de praktijk rondom geheimhouding in overeenstemming zijn met wet- en regelgeving en of het principe van ‘openbaar tenzij’ ook in de praktijk goed wordt nageleefd. Naar verwachting wordt dit onderzoek afgerond in het tweede kwartaal van 2020. Hieronder vindt u de onderzoeksopzet.