Inkomensafhankelijke regelingen

Verkenning

Inkomensafhankelijke regelingen


Status:
Verkenning

De rekenkamer voert een oriënterend onderzoek uit naar het armoedebeleid van de gemeente. Eind 2023 heeft de gemeenteraad een motie aangenomen die de rekenkamer verzoekt onderzoek te doen naar het effect van armoederelingen die de gemeente uitvoert. Naar aanleiding van deze motie voert de rekenkamer een oriëntatie uit naar de mogelijkheden van een kwalitatief onderzoek naar de effecten van armoederegelingen voor de ontvangers daarvan. Aandachtspunten bij deze oriëntatie zijn daarnaast de toegankelijkheid en bereikbaarheid van de regelingen. Het doel van deze oriëntatie is tot een onderzoeksopzet te komen. Deze publiceren wij naar verwachting in het tweede kwartaal van 2024.

Tijdslijn

 • 30 januari 2024

  Reactie op: Motie rekenkameronderzoek efficiency armoedebeleid

  Op 30 januari is de gemeenteraad met een brief geïnformeerd over het oriënterende onderzoek over het gemeentelijke armoedebeleid van de Rekenkamer. Tijdens de oriëntatie onderzoekt de rekenkamer wat de mogelijkheden zijn om onderzoek te doen naar het armoedebeleid en de uitvoering hiervan.

  RIS317890 Reactie op motie rekenkameronderzoek armoedebeleid.

 • 20 december 2023

  Motie Rekenkameronderzoek efficiëncy armoedebeleid

  Op 20 december 2023 nam de gemeenteraad tijdens de bespreking van de Programmabegroting 2024-2027 een motie aan waarin de rekenkamer wordt verzocht een onderzoek te doen naar de effecten van het gemeentelijke armoedebeleid.

  HvDH.12 motie Rekenkameronderzoek efficiency armoedebeleid

Onderzoekers

Thijs Bosma

Projectleider

Sophie Henken

Senior onderzoeker

Bart van de Giessen

Onderzoeker

Pam van Schie

Onderzoeker