Schoon op papier!

Onderzoek

Onderzoek naar de aanpak van vervuiling van de openbare ruimte in Den Haag


Status:
Afgerond

De rekenkamer heeft onderzoek gedaan naar de aanpak van vervuiling van de openbare ruimte in Den Haag. De belangrijkste uitkomst van ons onderzoek is dat het gemeentebestuur zich te weinig richt op het voorkomen van vervuiling van de openbare ruimte. De doelen voor de aanpak zijn verouderd en te algemeen. Ook zet de gemeente te weinig in op het oplossen van oorzaken van rommel op straat, hondenpoep en weesfietsen.

In de onderstaande explainervideo worden de uitkomsten van het onderzoek in ruim twee minuten toegelicht. Onder de video kunt u het onderzoeksrapport, het persbericht en het raadsvoorstel downloaden.

Tijdlijn

 • 27 oktober 2023

  Navolging onderzoek Schoon op papier

  In deze brief geeft de rekenkamer een zienswijze op het Aanvalsplan Afval (RIS231979) van het college. Daarbij geven we aan in hoeverre het college met dit Aanvalsplan opvolging geeft aan het raadsbesluit ‘Schoon op papier’ van 21 december 2022 naar aanleiding van het gelijknamige onderzoek. Het Aanvalsplan is op 18 juli 2023 door het college aan de raad gezonden en zal besproken worden in de commissie leefomgeving. De brief van de rekenkamer is hieronder te downloaden.

  RIS316953 Navolging raadsbesluit Schoon op papier

 • 21 december 2022

  Behandeling gemeenteraad

  Op 21 december 2022 is het onderzoek in de gemeenteraad behandeld en over het raadsvoorstel van de rekenkamer gestemd. U kunt de behandeling terugkijken door op onderstaande afbeelding te klikken. Hier vindt u de stukken behorende bij het agendapunt.

  De raad heeft unaniem ingestemd met het raadsvoorstel van de rekenkamer. U kunt de stemmingsuitslagen bekijken door op onderstaande afbeelding te klikken.

 • 24 november 2022

 • 30 september 2022

  Publicatie toelichting uitkomsten ‘Schoon op papier’ (comissiebrief)

  Op 5 juli 2022 heeft het college raadsvragen beantwoord over onder andere het rekenkameronderzoek ‘Schoon op papier’ (RIS 312173). Wij zien in de antwoorden van het college aanleiding om bij enkele beslispunten uit het raadsvoorstel van de rekenkamer een toelichting te geven. Het doel hiervan is de gemeenteraad te ondersteunen bij de behandeling van ons onderzoek in de raadscommissie en de gemeenteraad. De toelichting is hieronder te downloaden.

  RIS313302 Toelichting Rekenkamer nav collegereactie onderzoek Schoon op papier

 • 16 december 2021

 • 2 mei 2019

  Publicatie onderzoeksopzet

  Met dit onderzoek wil de rekenkamer voor de gemeenteraad inzichtelijk maken of de aanpak van afvalgerelateerde overlast in de openbare ruimte doeltreffend en doelmatig is. Hierbij wil de rekenkamer specifiek ingaan op de vraag hoe de gemeente beschikbare informatie gebruikt bij het bepalen van prioriteiten en inzet bij de aanpak van afvalgerelateerde overlast in de openbare ruimte.

  Hier kunt u de onderzoeksopzet downloaden.

  Opzet rekenkameronderzoek aanpak afvalgerelateerde overlast

Onderzoekers

Coen Eisma

Projectleider

Thijs Bosma

Projectleider

Souhaib ben Kchouh

Onderzoeker

Juliette van Adrichem

Onderzoeker

Mylèna Willemsen

Onderzoeker (tot augustus 2019)

Arjan Wiggers

Secretaris rekenkamer