Afvalgerelateerde overlast

Onderzoek

Afvalgerelateerde overlast


Status:
Lopend

Naar aanleiding van de uitkomsten van de enquête die de Rekenkamer Den Haag in 2018 via het Stadspanel Den Haag heeft uitgezet heeft de rekenkamer besloten een onderzoek te doen naar de aanpak van afvalgerelateerde overlast in de openbare ruimte.

Tijdlijn

 • Najaar 2020

  Verwachte publicatie onderzoek

 • 2 mei 2019

  Publicatie onderzoeksopzet

  Met dit onderzoek wil de rekenkamer voor de gemeenteraad inzichtelijk maken of de aanpak van afvalgerelateerde overlast in de openbare ruimte doeltreffend en doelmatig is. Hierbij wil de rekenkamer specifiek ingaan op de vraag hoe de gemeente beschikbare informatie gebruikt bij het bepalen van prioriteiten en inzet bij de aanpak van afvalgerelateerde overlast in de openbare ruimte.

  Hier kunt u de onderzoeksopzet downloaden.

  Opzet rekenkameronderzoek aanpak afvalgerelateerde overlast

Onderzoekers

Coen Eisma

Projectleider

Mylèna Willemsen

Onderzoeker (tot augustus 2019)

Arjan Wiggers

Secretaris rekenkamer