Analyse risico’s ongelijkvloerse kruising Gevers Deynootweg – Zwolsestraat

Onderzoek

Analyse risico’s ongelijkvloerse kruising Gevers Deynootweg – Zwolsestraat


Status:
Afgerond

De rekenkamer heeft naar aanleiding van de motie ‘Rekenkamer betrekken bij tunnelplan Scheveningen Bad’ (14 juli 2020) onderzoek gedaan naar de financiële risico’s en de relatie tussen de risico’s en het krediet wat de raad ter beschikking heeft gesteld. Naar aanleiding van dit onderzoek hebben we op 23 april 2021 een brief gezonden aan de raad. We doen in de brief vijf constateringen die leiden tot het advies aan de gemeenteraad om aan het college te vragen de raad vóór de vaststelling van het definitieve ontwerp en vóór de aanbesteding een geactualiseerde raming en risicoanalyse te verstrekken. Het college kan daarbij ook rapporteren over de kans dat het ter beschikking gestelde budget voldoende is, inclusief de onderliggende analyses.

Tijdslijn

Onderzoekers

Arjan Wiggers

Projectleider/Secretaris

Thijs Bosma

Onderzoeker