Analyse risico’s ongelijkvloerse kruising Gevers Deynootweg – Zwolsestraat

Onderzoek

Analyse risico’s ongelijkvloerse kruising Gevers Deynootweg – Zwolsestraat


Status:
Afgerond

De rekenkamer heeft naar aanleiding van de motie ‘Rekenkamer betrekken bij tunnelplan Scheveningen Bad’ (14 juli 2020) onderzoek gedaan naar de financiële risico’s en de relatie tussen de risico’s en het krediet wat de raad ter beschikking heeft gesteld. Naar aanleiding van dit onderzoek hebben we op 23 april 2021 een brief gezonden aan de raad. We doen in de brief vijf constateringen die leiden tot het advies aan de gemeenteraad om aan het college te vragen de raad vóór de vaststelling van het definitieve ontwerp en vóór de aanbesteding een geactualiseerde raming en risicoanalyse te verstrekken. Het college kan daarbij ook rapporteren over de kans dat het ter beschikking gestelde budget voldoende is, inclusief de onderliggende analyses.

Tijdslijn

 • 23 februari 2022

 • 23 april 2021

  Rekenkamerbrief Ongelijkvloerse kruising Gevers-Deynootweg – Zwolsestraat

  De rekenkamer heeft naar aanleiding van de motie ‘Rekenkamer betrekken bij tunnelplan Scheveningen Bad’ een brief voor de raad opgesteld over de risico’s bij de realisatie van de ongelijkvloerse kruising Zwolsestraat – Gevers Deynootweg. In deze brief geven wij een nadere duiding van de financiële risico’s en gaan we in op de relatie tussen de risico’s en het krediet wat de raad ter beschikking heeft gesteld.

  Brief rekenkamer analyse risico’s ongelijkvloerse kruising Gevers Deynootweg – Zwolsestraat

 • 30 september 2020

  Reactie rekenkamer verzoek onderzoek ongelijkvloerse kruising Gevers Deynootweg

  Op 30 september 2020 hebben wij de raad geïnformeerd dat wij voor het einde van 2020 een brief zullen sturen waarin wij de financiële risico’s nader zullen duiden en in zullen gaan op de relatie tussen de risico’s en het krediet wat de raad ter beschikking heeft gesteld. Op de overige onderwerpen voeren we geen onderzoek uit. In onderstaande brief leest u de reactie van de rekenkamer.

  Reactie verzoek onderzoek ongelijkvloerse kruising Gevers Deynootweg

 • 14 juli 2020

  Motie rekenkamer betrekken bij tunnelplan Scheveningen Bad (Motie N.1 HSP)

  Op 14 juli 2020 heeft de raad de rekenkamer verzocht, via de motie ‘Rekenkamer betrekken bij tunnelplan Scheveningen Bad’, onderzoek te doen naar de risico’s, het risicomanagement, het contractmanagement, de financiering en de financiële risico’s van het project “ongelijkvloerse kruising Zwolsestraat/Gevers Deynootweg”.

  RIS305914 Motie rekenkamer betrekken bij tunnenplan Scheveningen Bad

Onderzoekers

Arjan Wiggers

Projectleider/Secretaris

Thijs Bosma

Onderzoeker