Afvalbeleid

Onderzoek

Afvalbeleid


Status:
Stopgezet

De rekenkamer Den Haag heeft op 17 oktober 2017 een onderzoeksopzet gepubliceerd voor een onderzoek naar het afvalbeleid van de gemeente Den Haag. Onderzocht zou worden in hoeverre met de uitvoering van het gemeentelijke afvalbeleid werd voldaan aan de landelijke en door de raad vastgestelde eisen ten aanzien van de afvalstoffenheffing, de afvalscheiding en de dienstverlening. Op 8 juli 2019 heeft de rekenkamer de raad geïnformeerd over het stopzetten van dit onderzoek.

Tijdlijn

 • 8 juli 2019

  Stopzetten onderzoek Afvalbeleid

  Op 8 juli 2019 heeft de rekenkamer de gemeenteraad geïnformeerd over het aangehouden onderzoek naar het afvalbeleid. De rekenkamer heeft besloten dit onderzoek stop te zetten. In de bijlage vindt u de brief die wij hierover aan de gemeenteraad hebben gestuurd.

 • 17 oktober 2017

  Publicatie onderzoeksopzet

  De Rekenkamer Den Haag start een onderzoek naar het gemeentelijke afvalbeleid. 

  In dit onderzoek wordt onderzocht in hoeverre met de uitvoering van het gemeentelijk afvalbeleid wordt voldaan aan de landelijke en de door de raad vastgestelde vereisten en uitgangspunten ten aanzien van de afvalstoffenheffing, de afvalscheiding en de dienstverlening. In onderstaand document vindt u de onderzoeksopzet voor het onderzoek ‘Afvalbeleid’.

  RIS 298145 Onderzoeksopzet Afvalbeleid