Zorg voor jeugd op scholen!

Onderzoek

Zorg voor jeugd op scholen!

Jeugdzorg gaat op de schop. Gemeenten worden per 2015 verantwoordelijk voor de gehele jeugdzorg en kunnen dan grotendeels zelf bepalen wat zij willen bereiken en hoe.

De Rekenkamer Den Haag onderzocht ter voorbereiding daarop hoe het nu staat met de zorg voor jeugd op scholen en wat de gemeente daar nu aan doet. Het signaleren en volgen van kinderen met problemen gebeurt namelijk vaak op school. De overdracht van jeugdzorg biedt de gemeente kans een grote stap vooruit te zetten, stelt de rekenkamer: veel gaat goed, veel kan beter.

Schaarse informatie over de zorg op scholen

De vijf onderzochte scholen zijn redelijk tevreden over de interne zorg, maar verwachten dat de zorg verder onder druk komt te staan doordat zowel het aantal zorgleerlingen als de zwaarte van de problemen zullen toenemen. Verbeterpunt is de schaarse informatie over de effectiviteit van zorg voor jeugd op de Haagse scholen.


Status:
Afgerond
Downloads
Onderzoekers

Mirjam Swarte

Secretaris rekenkamer

Nils Nijdam

Onderzoeker

Vincent van Stipdonk

Senior-onderzoeker