Toegang Wmo – ‘Over de drempel’

Onderzoek

‘Over de drempel’, onderzoek naar de toegang tot de Wmo


Status:
Afgerond

De rekenkamer heeft onderzoek gedaan naar de opzet en uitvoering van de toegang tot de Wmo in Den Haag.

De rekenkamer heeft in het onderzoek gekeken in hoeverre de toegang van de Wmo in Den Haag voldoet aan de wettelijke en beleidsmatige vereisten en uitgangspunten.

Tijdlijn

Onderzoekers

Thijs Bosma

Onderzoeker

Leonie van der Plas

Onderzoeker

Arjan Wiggers

Secretaris rekenkamer