Toegang Wmo – ‘Over de drempel’

Onderzoek

‘Over de drempel’, onderzoek naar de toegang tot de Wmo


Status:
Afgerond

De rekenkamer heeft onderzoek gedaan naar de opzet en uitvoering van de toegang tot de Wmo in Den Haag. De rekenkamer heeft in het onderzoek gekeken in hoeverre de toegang van de Wmo in Den Haag voldoet aan de wettelijke en beleidsmatige vereisten en uitgangspunten.

Tijdlijn

 • 2 oktober 2017

  Brief opvolging raadsbesluit rekenkameronderzoek ‘Over de drempel’

  Op dinsdag 26 september verzond de rekenkamer een brief naar de commissie Samenleving over de opvolging van het raadsbesluit n.a.v. het rapport ‘Over de drempel’.

  Het rapport over de toegang en uitvoering van de Wmo in Den Haag is op 24 februari 2017 gepubliceerd. Naar aanleiding van dit rapport nam de gemeenteraad op 13 april 2017 een raadsbesluit. De gemeenteraad is op 6 juni 2017 geïnformeerd over de voortgang van de uitvoering van het besluit. De rekenkamer reageert in de brief op het voortgangsbericht van het college over de uitvoering van het raadsbesluit. Uit de toelichting blijkt dat het college actief aan de slag is gegaan met het opvolgen van het besluit. Het is voor de rekenkamer op dit moment nog niet mogelijk te beoordelen in hoeverre de uitvoering tegemoet komt aan het raadsbesluit. De rekenkamer heeft het voornemen om na de volledige implementatie van de verbetermaatregelen, in de eerste helft van 2019, een onderzoek te doen naar de navolging van het raadsbesluit over de toegang tot maatschappelijke ondersteuning.

  Brief opvolging raadsbesluit rekenkameronderzoek ‘Over de drempel’

 • 13 april 2017

  Behandeling gemeenteraad

  Op 13 april 2017 is het onderzoek in de gemeenteraad behandeld en over het raadsvoorstel van de rekenkamer gestemd. U kunt de behandeling terugkijken door op onderstaande afbeelding te klikken. Hier vindt u de stukken behorende bij het agendapunt.

  De raad heeft het raadsvoorstel van de rekenkamer aangenomen. U kunt de stemmingsuitslagen bekijken door op onderstaande afbeelding te klikken.

 • 29 maart 2017

  Behandeling commissie Samenleving - tweede termijn

  Het tweede deel van de behandeling van ons onderzoek in de commissie Samenleving was op 29 maart 2017. U kunt de behandeling terugkijken door op onderstaande afbeelding te klikken. Hier vindt u de stukken behorende bij het agendapunt.

 • 16 maart 2017

 • 24 februari 2017

Onderzoekers

Thijs Bosma

Onderzoeker

Leonie van der Plas

Onderzoeker

Arjan Wiggers

Secretaris rekenkamer