Maatschappelijke opvang

Onderzoek

Maatschappelijke opvang


Status:
Afgerond

De rekenkamer heeft onderzoek gedaan naar de maatschappelijke opvang – de ondersteuning en opvang van daklozen – in Den Haag.

In het onderzoek is de vraag beantwoord in hoeverre de gemeente een adequate ondersteuning aan daklozen en een goede door- en uitstroom uit het traject realiseert.

Tijdlijn

Onderzoekers

Thijs Bosma

Projectleider / onderzoeker

Leonie van de Plas

Onderzoeker