Maatschappelijke opvang

Onderzoek

Maatschappelijke opvang


Status:
Afgerond

De rekenkamer heeft onderzoek gedaan naar de maatschappelijke opvang – de ondersteuning en opvang van daklozen – in Den Haag. In het onderzoek is de vraag beantwoord in hoeverre de gemeente een adequate ondersteuning aan daklozen en een goede door- en uitstroom uit het traject realiseert.

Tijdlijn

 • 15 februari 2018

  Behandeling gemeenteraad

  Op 15 februari 2018 is het onderzoek in de gemeenteraad behandeld en over het raadsvoorstel van de rekenkamer gestemd. U kunt de behandeling terugkijken door op onderstaande afbeelding te klikken. Hier vindt u de stukken behorende bij het agendapunt.

  De raad heeft het raadsvoorstel van de rekenkamer aangenomen. U kunt de stemmingsuitslagen bekijken door op onderstaande afbeelding te klikken.

 • 1 februari 2018

 • 14 januari 2019

  Reactie actieplan maatschappelijke opvang

  Op 14 januari 2019 heeft de rekenkamer een reactie gepubliceerd op het actieplan maatschappelijke opvang van het college. In de reactie maakt de rekenkamer inzichtelijk in hoeverre het actieplan van het college voor de maatschappelijke opvang (RIS301432) uitvoering geeft aan het raadsbesluit naar aanleiding van het rekenkamerrapport ‘Van de straat’, over de maatschappelijke opvang in Den Haag (RIS298871). De reactie is hieronder te downloaden.

  Reactie actieplan maatschappelijke opvang

 • 24 mei 2018

  Publicatie G4-rekenkamers maatschappelijke opvang

  De G4-rekenkamers hebben onderzoek gedaan naar de opvang en ondersteuning van dak- en thuislozen. De vier grote steden hebben zich de afgelopen jaren elk op hun eigen wijze ingespannen om de opvang en zorg voor dak- en thuislozen te verbeteren. Toch slagen zij er bij een behoorlijk deel van de dak- en thuislozen niet in om passende ondersteuning te bieden die leidt tot duurzame verbetering. Een tekort aan woonruimte zorgt voor lange wachtlijsten. Gemeenten leren, verbeteren en innoveren nog te weinig. Dat blijkt uit onderzoeken van de G4-rekenkamers naar de opvang en ondersteuning voor dak- en thuislozen. De G4-rekenkamers sturen hierover op 24 mei 2018 een brief aan de gemeenteraden van de G4. Deze brief wordt ook verzonden aan de vaste kamercommissie VWS van de Tweede Kamer en aan de staatssecretaris van VWS.

  De brieven aan de gemeenteraden, de Tweede Kamer en de staatssecretaris en het persbericht kunt u hieronder downloaden.

  G4-Onderzoek daklozen persbericht

  G4-rekenkamers Onderzoek daklozen brief aan gemeenteraden

  G4-Onderzoek daklozen brief tkn aan vaste kamercommissie VWS TK

  G4-Onderzoek daklozen oplegbrief aan staatssecretaris

 • 18 januari 2018

  Publicatie onderzoek Maatschappelijke opvang ‘Van de straat’

  Het onderzoeksrapport bestaat uit een bestuurlijk deel, met conclusies en aanbevelingen, en een feitenrapport, waarin de bevindingen uit het onderzoek zijn opgenomen. Het onderzoek is op 18 januari 2018 gepubliceerd en aangeboden aan de gemeenteraad van de gemeente Den Haag.

  Het onderzoeksrapport, het bijbehorend persbericht en het raadsvoorstel kunt u hier downloaden.

  20180118 Onderzoeksrapport Van de straat, onderzoek naar de maatschappelijke opvang Rekenkamer Den Haag

  20180118 Persbericht Van de straat onderzoek maatschappelijke opvang Rekenkamer Den Haag

  20180118 Raadsvoorstel Rekenkameronderzoek maatschappelijke opvang Van de straat

Onderzoekers

Thijs Bosma

Projectleider / onderzoeker

Leonie van de Plas

Onderzoeker