Meer doen met meedoen

Onderzoek bewonersparticipatie in de energietransitie


Status:
Afgerond

De Rekenkamer Den Haag heeft onderzoek gedaan naar bewonersparticipatie in de energietransitie. De belangrijkste uitkomst is dat de gemeente zich actief heeft ingezet voor bewonersparticipatie in de energietransitie, maar de participatie onvoldoende heeft vormgegeven. Binnen de energietransitie richt dit onderzoek zich op de participatie van bewoners bij het aardgasvrij maken van bestaande woningen. De rekenkamer wil met dit onderzoek bijdragen aan betere bewonersparticipatie in de energietransitie, maar ook in andere beleidsdomeinen van de gemeente. In onderstaande video worden de uitkomsten van het onderzoek kort toegelicht en in de tijdlijn kunt u het onderzoeksrapport en andere documenten over het onderzoek downloaden.

Tijdlijn

Onderzoekers

Juliette van Adrichem

Projectleider

Sophie Henken

Projectleider

Katelijne Brongers

Onderzoeker

Alicia Majoor

Onderzoeker