Economisch beleid

Onderzoek

Economisch Beleid ‘Tel uit je winst’


Status:
Afgerond

De rekenkamer heeft onderzoek gedaan naar de kwaliteit van het economisch beleid van de gemeente Den Haag.

Tijdlijn

 • 18 april 2019

  Publicatie onderzoek Economisch Beleid ‘Tel uit je winst’

  In het onderzoek is de vraag beantwoord wat de kwaliteit is van het economisch beleid zoals uiteengezet in de strategische lijnen Stedelijke economie en Kenniseconomie. Het onderzoeksrapport bestaat uit een bestuurlijk deel, met conclusies en aanbevelingen en een feitelijk deel, waarin de bevindingen van het onderzoek zijn opgenomen. Het onderzoek is op 18 april 2019 gepubliceerd en aangeboden aan de gemeenteraad van de gemeente Den Haag.

  Het onderzoeksrapport, het bijbehorend persbericht en het raadsvoorstel kunt u hier downloaden.

  Raadsvoorstel rekenkameronderzoek Economisch beleid

  RIS302387 Rekenkamerrapport Economisch Beleid ‘Tel uit je winst’

  Persbericht Economisch beleid

 • 23 januari 2018

  Rekenkamer start onderzoek Economisch beleid

  De rekenkamer doet onderzoek naar het economisch beleid van de gemeente Den Haag.

  Doel van dit onderzoek is de gemeenteraad inzicht te verschaffen in de kwaliteit van het gevoerde economische beleid op het terrein van ‘Kenniseconomie’ en ‘Stedelijke economie’ om zo de gemeenteraad te ondersteunen bij het stellen van kaders aan de uitwerking van nieuw economisch beleid. In onderstaand document vindt u de onderzoeksopzet voor het onderzoek ‘Economisch beleid’. Naar verwachting wordt het onderzoek in april 2019 gepubliceerd.

Onderzoekers

Arjan Wiggers

Secretaris rekenkamer

Floryt van Wesel

Senior onderzoeker (tot september 2018)

Filip den Eerzamen

Senior onderzoeker (per augustus 2018)

Coen Eisma

Onderzoeker

Mylena Willemsen

Junior onderzoeker