Betaalbare woningbouw

Onderzoek

Betaalbare woningbouw


Status:
Afgerond

De rekenkamer heeft een verkennend onderzoek naar betaalbare woningbouw gedaan. Daarbij heeft de rekenkamer zich gericht op de afspraken die de gemeente met projectontwikkelaars maakt over betaalbare woningbouw en de rapportages hierover aan de gemeenteraad. De belangrijkste conclusie is dat de gemeente actief stuurt op de realisatie van haar betaalbaarheidsambities. De doelstelling dat 20% van de nieuwe woningen binnen de categorie middeldure huur valt, wordt ook door de gemeente gehaald. Tegelijk worden in Den Haag nog niet zoveel woningen gerealiseerd als de gemeente zou willen, waardoor er in absolute zin weinig betaalbare woningen worden gerealiseerd. Over de uitkomsten van de verkenning heeft de rekenkamer een brief en een raadsvoorstel opgesteld. In onderstaande explainervideo worden de uitkomsten van het onderzoek toegelicht.

Tijdslijn

Onderzoekers

Coen Eisma

Onderzoeker

Alicia Majoor

Onderzoeker

Arjan Wiggers

Secretaris rekenkamer