De rekenkamer Den Haag
beoordeelt hoe het
gemeentebestuur
functioneert

Jaarverslag 2011

Onderzoek subsidiebeleid – Van uitgaven naar uitkomsten

Werkconferentie Samen Kennis Maken

Brief G4-rekenkamers luchtverontreiniging

Jaarverslag 2010

Bericht uitgezette gelden Landsbanki

Brief over ‘second opinion veiligheid OV’

WTA-onderzoek 2010

Werkconferentie monitoring coalitieakkoord

Jaarverslag 2009

Brief follow-up Treasury