De rekenkamer Den Haag
onderzoekt hoe het
gemeentebestuur
functioneert.

Brief opvolging raadsbesluit rekenkameronderzoek ‘Over de drempel’

Op dinsdag 26 september verzond de rekenkamer een brief naar de commissie Samenleving over de opvolging van het raadsbesluit n.a.v. het rapport ‘Over de drempel’.

Het rapport over de toegang en uitvoering van de Wmo in Den Haag is op 24 februari 2017 gepubliceerd. Naar aanleiding van dit rapport nam de gemeenteraad op 13 april 2017 een raadsbesluit. De gemeenteraad is op 6 juni 2017 geïnformeerd over de voortgang van de uitvoering van het besluit. De rekenkamer reageert in de brief op het voortgangsbericht van het college over de uitvoering van het raadsbesluit. Uit de toelichting blijkt dat het college actief aan de slag is gegaan met het opvolgen van het besluit. Het is voor de rekenkamer op dit moment nog niet mogelijk te beoordelen in hoeverre de uitvoering tegemoet komt aan het raadsbesluit. De rekenkamer heeft het voornemen om na de volledige implementatie van de verbetermaatregelen, in de eerste helft van 2019, een onderzoek te doen naar de navolging van het raadsbesluit over de toegang tot maatschappelijke ondersteuning.

Hieronder kunt u de brief downloaden.