De rekenkamer Den Haag
onderzoekt hoe het
gemeentebestuur
functioneert.

Publicatie onderzoek Maatschappelijke opvang ‘Van de straat’

De rekenkamer heeft onderzoek gedaan naar de maatschappelijke opvang – de ondersteuning en opvang van daklozen – in Den Haag.

In het onderzoek is de vraag beantwoord in hoeverre de gemeente een adequate ondersteuning aan daklozen en een goede door- en uitstroom uit het traject realiseert. Het onderzoeksrapport bestaat uit een bestuurlijk deel, met conclusies en aanbevelingen, en een feitenrapport, waarin de bevindingen uit het onderzoek zijn opgenomen. Het onderzoek is op 18 januari 2018 gepubliceerd en aangeboden aan de gemeenteraad van de gemeente Den Haag.

Het onderzoeksrapport, het bijbehorend persbericht en het raadsvoorstel kunt u hieronder downloaden.