De rekenkamer Den Haag
onderzoekt hoe het
gemeentebestuur
functioneert.

Brief vervolgonderzoek Sociale wijkzorgteams

De Rekenkamer Den Haag verzond op 23 maart 2017 een brief naar de commissie Samenleving inzake het (vervolg-) onderzoek naar Sociale wijkzorgteams door B&A.

Naar aanleiding van een brief van de wethouder van Stedelijke Economie, Zorg en Havens (RIS 296156) over de stand van zaken van de toegang tot de Wmo, is de rekenkamer nagegaan in hoeverre het raadsbesluit naar aanleiding van ons eerdere onderzoek ‘Op eigen kracht’ naar de opzet en implementatie van de Sociale Wijkzorgteams van 16 oktober 2015 (RIS 286267) is opgevolgd. Hieronder kunt u de brief van de rekenkamer aan de raad downloaden.