De rekenkamer Den Haag
onderzoekt hoe het
gemeentebestuur
functioneert.

Rekenkamer start onderzoek Maatschappelijke opvang

De rekenkamer doet onderzoek naar de maatschappelijke opvang in Den Haag.

Naast de Rekenkamer Den Haag voeren de andere rekenkamers van de G4 gelijktijdig een zelfde onderzoek uit naar maatschappelijke opvang. Met dit onderzoek beoogt de Haagse rekenkamer inzicht te verschaffen in de keten van maatschappelijke opvang en de mogelijke belemmeringen in de in-, door- en uitstroom. Hieronder kunt u de onderzoeksopzet voor het onderzoek naar maatschappelijke opvang downloaden.