De rekenkamer Den Haag
onderzoekt hoe het
gemeentebestuur
functioneert.

Jaarverslag 2016 en jaarplan 2017

De Rekenkamer Den Haag brengt in het Jaarverslag 2016 & Jaarplan 2017 verslag uit over haar werkzaamheden in 2016.

De rekenkamer doet dat aan de hand van de drie w-vragen uit de Circulaire Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV). Aan de hand van de drie w-vragen geeft de rekenkamer eveneens inzicht in de onderzoeken die zij in 2017 zal uitvoeren. Het Jaarverslag 2016 & Jaarplan 2017 van Rekenkamer Den Haag en de begeleidende brief aan de Raad (RIS 296629) kunt u hieronder downloaden.